Artikel De Wassenaarse Krant 10 januari 2018

Fusie is illusie (9)

Wassenaar in zichzelf gekeerd?

Wassenaar slaagt er al jaren in een aantrekkelijk groen dorp te blijven in de oprukkende verstedelijking. Toch wordt Wassenaar nu gedwongen om na te denken over fusie. Als je daar als inwoner vraagtekens bij plaatst, verzinnen voorstanders onderzoeken naar vage begrippen als bestuurskracht en bestuurlijke toekomst. En gaan onderzoeksbureaus aan de slag. Niet bureaus maar de Wassenaarders zelf moeten aangeven waar Wassenaar over 10-20 jaar moet staan. En Wassenaarders kunnen dat zelf heel goed. Onze gemeenteraad heeft dat in 2017 uitstekend verwoord in Structuurvisie 2025. Ons dorp heeft vele sterke punten, kan prima op zichzelf functioneren en participeert volop in de regio.
Enkele citaten uit de StructuurvIsie:
Wassenaar is de groene oase in de Randstad en een van de longen van dit gebied. Het is qua grondoppervlak een grote gemeente: 62,4 km2; veel groter dan Voorschoten (11,6 km2), Katwijk (31,1 km2) en Leiden (23,3 km2). Meer dan 50% van Wassenaar is natuur met hoge natuur- en cultuurhistorische waarden. De duinen behoren tot de breedste en mooiste van het land. Onze landgoederenzone is uniek. Wassenaar ligt aan zee en centraal ten opzichte van de drie grote steden en Schiphol. Het voorzieningenniveau (sport, zorg, onderwijs, winkels) is hoogwaardig. Wassenaar heeft een grote diversiteit aan woningtypen en een vitaal dorps- en verenigingsleven. Wassenaar is bovendien woonplaats voor 4000 expats, en als recreatieruimte voor duizenden stedelingen onmisbaar in de Randstad. Wassenaar werkt met tientallen gemeenten, waaronder alle buurgemeenten, samen op terreinen als vervoer, economie, brandweer, vuilafvoer en sociale dienst.
Het is een fabeltje dat Wassenaar bestuurlijk in zichzelf gekeerd zou zijn en niets met de regio te maken zou willen hebben.

Wassenaar heeft op eigen kracht de kwaliteit van Wassenaar opgebouwd. Op eigen kracht is het de groene oase van de Randstad geworden, een meerwaarde die in de toekomst alleen nog maar belangrijker zal worden en beschermd moet worden, nu de provincie in de Haagse en Leidse regio tot 2040 nog 110.000 huizen wil bouwen. De bescherming van de groene oase is in handen van Wassenaar beter af dan in handen van bouwgemeenten als Den Haag, Leiden of Katwijk. Niet alleen Wassenaar, maar de hele Randstad heeft belang bij het zelfstandig blijven van de groene oase Wassenaar.

Bent u het eens? Steun ons dan door het contactformulier op deze site in te vullen.

U kunt ook de strook uit de krant invullen en inleveren bijĀ een van de onderstaande adressen:
-delicatessenwinkel The Perfect Taste naast bibliotheek,
-Lange Kerkdam 27 of 91,
-van Warmondlaan 3.

Enkele verontruste Wassenaarders: John Borking, Ekko Krol, Norman Schreiner, Jan de Haan, John J.A. Janssen, Klaas van der Poel, Luuk Rijksen, Peter ten Arve, Wiel Peters