Artikel De Wassenaarse Krant 13 december 2017

Fusie is illusie (6)

Fusie-argumenten vallen één voor één weg ! Nu is de bevolking aan zet! De fusievoorstanders houden steeds minder argumenten over. Het argument dat Wassenaar met 26.000 inwoners te klein zou zijn om zelfstandig te kunnen blijven voortbestaan, gaat ook volgens burgemeester Aptroot niet op. Fusie levert geen besparingen op, het wordt alleen maar duurder, zeggen wetenschappers. Onze gemeenteraad vindt het nergens op slaan dat Wassenaar door de Commissaris van de Koning wordt gedwongen na te denken over haar bestuurlijke toekomst; waarom is dat nodig, financieel en bestuurlijk heeft Wassenaar zijn zaakjes toch weer op orde? Onze raad had ook kritiek op burgemeester Aptroot omdat hij naar buiten toe te veel het beeld van een falende raad heeft neergezet. Deze discussie kwam naar voren op 28 november jl. in een commissievergadering van onze gemeenteraad. Uit een informatiebrief van B&W d.d. 10 oktober jl. kan in feite de conclusie worden getrokken dat streven naar een echte fusie maar beter snel kan worden vergeten. Want zelfs de eerste stap daartoe, de samenvoeging van de ambtenarenkorpsen van Voorschoten en Wassenaar in 2013, heeft nog steeds geen goed functionerende werkorganisatie opgeleverd. Er is ook nu nog veel kritiek vanuit beide gemeenteraden op het functioneren en de kwaliteit van het ambtelijk apparaat. Ook de gezamenlijke werkorganisatie zelf schijnt ontevreden. Na 4 jaar (!) kwamen de bestuurders tot het inzicht dat de tweehoofdige leiding beter vervangen kon worden door een eenhoofdige. ’n Knap staaltje managementkunst. Er is een “transitiemanager” aangesteld die de organisatie moet aansturen en verbeteren. De werkrelatie tussen gemeentesecretaris, burgemeester en raadsgriffier (de zogeheten ‘driehoek’) is al tijden slecht, “er is geen vertrouwen in elkaar”; al een jaar lang zijn “alle pogingen tot verbetering zonder noodzakelijk resultaat gebleven”! De kostenbesparende, gezamenlijke huisvesting (de ambtenaren gaan werken vanuit het Wassenaarse gemeentekantoor; de buitendienst vanuit het Voorschotense) is opnieuw uitgesteld. Burgemeester Aptroot zegt dat er veel verbeterd is, maar dat het nog niet heel goed gaat. Onze gemeenteraad mopperde op 28 november jl. flink over al deze punten. Twee kapiteins op één schip, dat werkt natuurlijk niet. Als de ambtelijke samenvoeging in vier jaar tijd al niet goed van de grond kan komen, wat kunnen de burgers dan van een echte fusie verwachten? In plaats van blijven doormodderen met de ambtelijke samenwerking en centrale huisvesting vinden wij dat we snel terug moeten naar twee zelfstandig draaiende gemeenten want “vroeger was het beter” gaat dit keer bewijsbaar wel op!
“Als Wassenaar goed onderbouwd een keuze maakt voor de bestuurlijke toekomst met draagvlak van de bevolking, dan is de kans groot dat de provincie dat volgt”, zei burgemeester Aptroot in de commissievergadering van 28 november jl. Wat wij al weken stellen. wordt hiermee bevestigd: u als burger kunt invloed uitoefenen! Zend uw adhesiebetuiging voor handhaving van een zelfstandig Wassenaar aan wassenaarzelfstandig@xs4all.nl. Wilt u zich nog verder verdiepen in de achtergronden? Ga naar onze website www.wassenaarzelfstandig.nl. Enkele verontruste burgers,
John Borking, Ekko Krol, Norman Schreiner, Jan de Haan, Luuk Rijksen, Peter ten Arve, Klaas van der Poel, Wiel Peters