Artikel De Wassenaarse Krant 14 februari 2018

Fusie is Illusie (14)

LOS VAN HOE U OP 21 MAART GAAT STEMMEN:
STEUN VANDAAG NOG “ZELFSTANDIG WASSENAAR !

Gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. De toekomst van Wassenaar staat daarbij op het spel. Enige reflectie op waar Wassenaar staat, hoe het zo is gekomen en wat we moeten of kunnen doen, kan geen kwaad.

Door het afstoten van Rijkstaken richting gemeenten zijn deze in een positie gemanoeuvreerd waarbij met buurgemeenten gefuseerd of samengewerkt moet worden. Annexatie is daarbij niet uitgesloten. Dat was precies de “Haagse” bedoeling (minder en grotere gemeenten) waarbij de provincie een groeiende rol en invloed in dat proces kreeg toebedeeld. Alles geschiedde om “zaken dichter bij de burger te brengen” onder het mom “groter is beter en voordeliger”.

Wassenaar, genoemd als mogelijke fusiepartner van Voorschoten, later gevolgd door een derde partij Leidschendam-Voorburg, moest er ook aan geloven. Daarbij zou aan de noord- en oostzijde van Den Haag -tussen Leiden en Den Haag- een gemeente van circa 125.000 inwoners ontstaan. Met een inwonersaantal van 26.000 (20%) zou Wassenaar daarin nauwelijks meer iets te zeggen hebben met gevaar voor haar eigen, groene en dorpse karakter. Toenmalig burgemeester Hoekema heeft geen tegengas gegeven aan deze ontwikkelingen en kwam ook niet op voor eigen bestuurszelfstandigheid. Wel kwam onder zijn bestuur in 2013 met Voorschoten een (nog steeds gebrekkige) ambtelijke samenwerking tot stand (Werkorganisatie Duivenvoorde).

Het vervroegde afscheid van Hoekema en de komst van interim Aptroot maakte meer over herverdelingsideeën zichtbaar. Zonder raadsbetrokkenheid (waarom?) nam B&W in 2017 het voortouw met de enquête Wassenaarkompas-aanpak, terwijl notabene de fusienoodzaak voor Wassenaar nergens is aangetoond.. De maandenlange ongestructureerde fusie-discussie leidde tot een groep verontruste, niet partijgebonden Wassenaarders, die als burgeractiecomité al drie maanden wekelijks in de Wassenaarse Krant probeert met zinnige argumenten deel te nemen aan de discussie over de bestuurlijke toekomst van Wassenaar. Veel inwoners reageren hierop met adhesiebetuigingen vóór een zelfstandig Wassenaar.

Het kritisch commentaar vanuit de bevolking op de door B&W ingeslagen weg, mede verwoord door ons burgeractiecomité en de Vrienden van Wassenaar, heeft er mede toe geleid dat huidig interim burgemeester Koen het Wassenaarkompas fundamenteel heeft bijgesteld. Het wordt een geheel ander onderzoek met als uitgangspunt om vanuit een zelfstandig Wassenaar naar de toekomst te kijken.

Het duurde lang voordat alle politieke partijen in Wassenaar publiekelijk zich aan het zelfstandigheidsstreven committeerde. Denk echter niet dat, als alle neuzen richting bestuurszelfstandigheid lijken te wijzen, Wassenaar zelfstandig blijft. Provincie en Rijk kunnen dan nog best een spaak in het wiel steken. Bovendien wat de nieuwe Raad of coalitie te zijner tijd zal beslissen is nog onduidelijk.

Daarom gaan wij, betrokken Wassenaarders, tot de nieuwe Raad gaat besluiten door met het informeren van de Wassenaarders en het verzamelen van uw steunbetuigingen voor een bestuurlijk zelfstandig Wassenaar. Wij rekenen daarbij op uw (schriftelijke) steun. Hoe meer hoe beter. Wassenaar is het waard!

Kunt u zich hierin vinden? Vul dan het digitale contactformulier in op onze website. U kunt ook het strookje uit de krant invullen en deponeren :

– in de speciale box in de delicatessenwinkel The Perfect Taste, in de Langstraat, naast de Wassenaarse Bibliotheek
– óf in de brievenbus van: Lange Kerkdam 27, Lange Kerkdam 91 of Van Warmondlaan 3
U kunt ook ervoor kiezen een e-mail met een adhesietekst rechtstreeks te zenden naar wassenaarzelfstandig@xs4all.nl

BurgerInitiatief wassenaarzelfstandig: John Borking, Ekko Krol, Norman Schreiner, Peter ten Arve , Jan de Haan, John J.A. Janssen, Klaas van der Poel, Luuk Rijksen, Wiel Peters