Artikel De Wassenaarse Krant 15 november 2017

Fusie is Illusie (2) – Wassenaar kan en moet baas in eigen dorp blijven

Als Wassenaar zou fuseren heeft zij haar toekomstontwikkeling niet meer in eigen hand. Voeg je Wassenaar samen met een buurgemeente, dan zal het nu eenmaal zo zijn dat in de nieuwe gemeenteraad ook niet-Wassenaarders zitting hebben. En dan zou het kunnen gebeuren dat mensen van buiten Wassenaar ook zullen gaan meebeslissen over belangrijke Wassenaarse beleidsvraagstukken. Hoe groter de gemeente waarmee je fuseert, des te meer buitenstaanders er gaan meebeslissen. De verhouding in de toekomstige gemeenteraad hebben wij niet in de hand. Evenmin welke politieke partijen gaan meedoen aan de verkiezingen en welke mensen op de kieslijsten komen.
Hoe zal er dan gekeken worden naar onze ruimtelijke ordening, ons groenbehoud? Komen er dan voorstellen om te gaan bouwen op de weilanden van de Wittenburgerweg? Op de Berkhei? Rond de Backershagenlaan? Op de Hoge Klei? Toch strandhuisjes op de Wassenaarse Slag? Toch liever hoge gebouwen in het centrum? Meer huizenbouw in de polders aan onze flanken?
Er zal niet aan te ontkomen zijn dat niet-Wassenaarders dan als buitenstaanders vanuit hele andere invalshoeken naar onze Wassenaarse vraagstukken kijken. Je kunt niet uitsluiten dat er dan hele andere keuzes voor ons dorp worden gemaakt, die de Wassenaarders zelf niet gemaakt zouden hebben. Ook daarmee moeten we bij het verliezen van onze zelfstandigheid rekening houden.
Fusievoorstanders zeggen vaak tegen de verontruste Wassenaarders dat bestuurders beter weten wat goed voor ons is. Wij als verontruste burgers denken (a) dat fusie helemaal niet nodig is, (b) dat er in de discussies tot nu toe geen overtuigende argumenten pro-fusie naar voren zijn gekomen. Wassenaar moet gewoon zorgen dat het zijn eigen zaakjes bestuurlijk op orde heeft. En dat kan zij ook. Daarom zeggen wij: laat Wassenaar de zeggenschap over haar eigen dorp behouden.
Wilt u dat Wassenaar zelfstandig blijft? Zend uw steunbetuiging naar wassenaarzelfstandig@xs4all.nl met bijvoorbeeld de tekst: “Ik ben voor zelfstandigheid van Wassenaar”. DUS LAAT VAN U HOREN.
De verontruste burgers van Wassenaar,
John Borking, Ekko Krol, Norman Schreiner, Jan de Haan, Luuk Rijksen, Peter ten Arve, John J.A. Janssen, Klaas van der Poel.

Link naar kopie van artikel uit krant