Artikel De Wassenaarse Krant 20 december 2017

Fusie is illusie (7)

Emotie mag niet

Vraag een willekeurige dorpsgenoot wat hij of zij waardeert aan Wassenaar als woonplaats. Je krijgt antwoorden als: “prettig wonen”, “ rustig groene omgeving“, overzichtelijk en kleinschalig”, “strand lekker dichtbij”, “mooie uitgestrekte duinen en landgoederen”, “geen grotestadsproblematiek”. Kortom, redenen die samenhangen met de kwaliteit van ons woon- en leefgenot.
Sommige bestuurders kwalificeren deze argumenten als emotioneel. Emotionele argumenten zijn volgens hen niet relevant voor de overweging of een gemeente al of niet zelfstandig mag blijven. Voor deze autoriteiten gelden slechts harde argumenten op het gebied van financiën, efficiëntie, schaalvergroting, slagkracht en bestuurskracht. Argumenten die tegenwoordig ook gebruikelijk zijn in het onderwijs en de zorg. Alsof je organisaties als gemeenten, scholen en zorginstellingen, die zich vooral richten op dienstverlening, kunt vergelijken met staalfabrieken, transportondernemingen of bouwbedrijven.

Zeggen inwoners dat zij warme gevoelens hebben voor hun dorp, dat het wonen in hun dorp “iets bij hen doet en veel voor hen betekent”, dan vegen deze politici deze argumenten met een minzame glimlach van tafel als zijnde “emotioneel” en voor de discussie niet relevant. Dan hoor je weer het bekende debatcliché: “je moet je beperken tot de inhoud”.

De inhoud? Hebben zaken die niets te maken hebben met harde rationaliteit dus geen inhoud? U geniet van het leven in een kleinschalige gemeenschap. U kent veel dorpsbewoners, veel verenigingen. U kent uw gemeentebestuurders. U geniet van de duinen, polders, het strand. Wassenaar is uw dorp en u wilt dat dit zo blijft. Maar volgens sommige politieke autoriteiten is dit allemaal “emotie” en niet relevant als het gaat om argumenten tegen fusie.

Wassenaar heeft een belangrijke toegevoegde waarde in de steeds voller wordende regio. Ook mensen uit omringende steden ervaren Wassenaar als ‘een oase in de Randstad’. Dat heeft Wassenaar op eigen kracht bereikt en ook zonder fusie kunnen we dat behouden.

Bestuurders overtuigen lukt alleen maar met een groot aantal Wassenaarders die voor zelfstandigheid zijn.

Vul het formulier op onze site in om uw steun te betuigen.

Of
Vul de strook uit de krant in en bezorg hem op één van de hieronder aangegeven adressen: Lange Kerkdam 27 of Lange Kerkdam 91 of van Warmondlaan 3 te Wassenaar
Of zend uw adhesiemail naar wassenaarzelfstandig@xs4all.nl
Bezoek ook onze website : https://wassenaarzelfstandig.nl
Enkele verontruste burgers,
John Borking, Ekko Krol, Norman Schreiner, Jan de Haan, Luuk Rijksen, Peter ten Arve, Klaas van der Poel, Wiel Peters