Artikel De Wassenaarse Krant 21 februari 2018

Fusie is Illusie (15)

Bloemlezing: Reacties van inwoners over de bestuurlijke toekomst van Wassenaar

De artikelen die de afgelopen maanden in de Wassenaarse Krant verschenen waarin wij pleitten voor een zelfstandige toekomst van Wassenaar, hebben bij veel Wassenaarders weerklank gevonden. Vele inwoners steunen ons, niet alleen met hun adhesiebetuiging op www.wassenaarzelfstandig.nl, maar ook met hun mening of korte aanmoediging (“ga zo door”, “helemaal mee eens”). Vaak lichten mensen de steunbetuigingen toe. Die reacties willen wij u niet onthouden. Daarom hieronder een selectie.
“Waarborg de unieke eigensoortigheid van Wassenaar en vermijd een ongelukkig fusiehuwelijk met het historische Voorschoten met wie we beter de huidige goede vriendenrelatie dienen te handhaven. Goede samenwerkingsbelangen kunnen we tenslotte ook in een harmonieus nabuurschap nastreven.”
“Wij zijn juist vanuit Den Haag naar Wassenaar verhuisd om de drukte van de stad te ontvluchten en de rust en ruimte op te zoeken.”

“Laat Wassenaar gewoon Wassenaar. Waar je dicht bij de grote stad zit en toch nog het echte dorpsgevoel kan ervaren.”

“De hele Randstad heeft belang bij het zelfstandig blijven van de groene oase Wassenaar.”

“Wassenaar is een landgoed aan zee en niet vergelijkbaar met omliggende gemeentes. Wij vrezen dat dit gegeven bij een eventuele fusie vergeten wordt.”

“Toen was Wassenaar nog heel gewoon”. En dat wil ik graag zo houden.”
“Verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van een gemeente zoals Wassenaar kan alleen door lokaal gekozen raadsleden. Hun betrokkenheid is groter dan die op afstand. Administratieve samenwerking prima, maar niet samen.”
“Wassenaar is mans genoeg om zelfstandig te blijven. Maar dan moeten we ermee instemmen dat we met de tijd meegaan, samenwerken met derde partijen, bereid zijn om impopulaire maatregelen te treffen en ook bereid zijn maatregelen terug te draaien.”
“Een kleinschalige gemeente zoals Wassenaar met uitstekende faciliteiten voor onderwijs en sport, voorzieningen voor senioren, een uitgebreid centrum voor gezondheidszorg, wooncomfort etc.etc. heeft er geen belang bij dat er gefuseerd wordt met een andere gemeente waardoor ongetwijfeld het bestuur gecompliceerder zal worden.”
“Hoe groter een bedrijf, des te stroperiger de bestuurbaarheid. De service wordt dan beslist minder, als inwoner krijgen we minder invloed op het beleid van de gemeente. Buitenstaanders gaan in ons dorp het beleid uitmaken.”
“Er is geen enkele onderbouwde wetenschappelijke studie die schaalvergroting van gemeentes als positief beschouwt.”
‘Schaalvoordelen’ klinkt lekker en lijkt voordelen te bieden, maar niemand heeft het over de toegenomen complexiteit en de kosten en nadelen daarvan.
Als schaalvoordelen evident zouden zijn, zouden de grootste gemeentes in Nederland dus ook de goedkoopste moeten zijn. Ik geloof niet dat dit zo is

“Ik zie geen enkele noodzaak tot het overwegen van wat voor fusie dan ook. Er zijn zeker geen dwingende redenen aan te voeren, noch financieel noch bestuurlijk. Wassenaar heeft in de loop der jaren laten zien dat het uitstekend functioneert in zijn huidige vorm. Verbetering in de marge is altijd mogelijk en hiernaar moeten we gezamenlijk streven. Maar dit houdt niet in het opgeven of verkwanselen van onze eigen identiteit!”
Kunt u zich hierin vinden? Vul dan het digitale contactformulier in op onze website www.wassenaarzelfstandig.nl.
Of stuur een e-mail met een adhesietekst rechtstreeks naar wassenaarzelfstandig@xs4all.nl.

U kunt ook het strookje uit de krant invullen en deponeren:
– in de speciale box in delicatessenwinkel The Perfect Taste, in de Langstraat, naast de Wassenaarse Bibliotheek
– óf in de brievenbus van: Lange Kerkdam 27, Lange Kerkdam 91 of Van Warmondlaan 3.
Uiteraard kunnen eventueel uw partner en huisgenoten apart meedoen.
Burgerinitiatief Wassenaar Zelfstandig: John Borking, Ekko Krol, Norman Schreiner, Peter ten Arve, Jan de Haan, John J.A. Janssen, Klaas van der Poel, Luuk Rijksen, Wiel Peters.