Artikel De Wassenaarse Krant 22 november 2017

Fusie is Illusie (3): Is Wassenaar een te kleine gemeente?

We horen hier en daar het argument dat Wassenaar een veel te kleine gemeente is en daarom zichzelf niet goed kan besturen en niet goed op eigen benen kan staan. Maar is dat echt zo?

Wassenaar heeft circa 26.000 inwoners. Per 1 januari 2017 telde Nederland 388 gemeenten. In deze rij staat Wassenaar qua inwonertal op plaats 185. Wassenaar is dus een middenmoter. 184 van de 388 gemeenten hebben minder inwoners dan Wassenaar. Zou ongeveer de helft van de gemeenten dus veel te klein zijn en daardoor minder in staat zichzelf goed te besturen?

Wij hebben de indruk dat sommige bestuurders lijken te denken: hoe groter de gemeente des te beter het bestuur. Fusie als wonderpil en oplossing voor alle problemen. Zulke bestuurders gaan uit van het dogma dat grote organisaties beter worden geleid dan kleine organisaties. Dat grootschaligheid dus altijd beter is dan kleinschaligheid.
Dit is een hardnekkige misvatting die nergens op is gebaseerd. Goed bestuur heeft immers alles te maken met de persoonlijke bekwaamheid en inzet van de bestuurders en ambtenaren, en volstrekt niets met de omvang van de organisatie. Wij kennen kleine organisaties die perfect worden gerund en grote organisaties die belabberd worden gemanaged. Leest u de kranten maar na. Kwalitatief mindere bestuurders kunnen zowel in kleine als grote gemeenten altijd tijdelijk voorkomen. Het is onzinnig om als oplossing voor dat tijdelijke probleem te denken aan zoiets ingrijpends en kostbaars als een fusie van gemeenten. Waarom denkt u dat de nieuwe gefuseerde politieorganisatie zo veel kritiek krijgt? En waarom denkt u dat de meeste mensen weer af willen van die te grote schoolfabrieken? Waarom zijn het altijd bestuurders die pleiten voor fusie en nooit burgers?
Kijk als voorbeeld eens hoe die zogenaamde ‘te kleine’ gemeente Wassenaar met haar duinen is omgegaan. Loop de hele kuststrook van Nederland maar af. En zie hoe de veel grotere buurgemeente Katwijk haar duinen als bouwgrond heeft opgeofferd. Dat ‘kleine’ Wassenaar heeft nog steeds de breedste en mooiste duinenstrook van Nederland.

Wilt u dat Wassenaar zelfstandig blijft? Stuur uw steunbetuiging dan naar wassenaarzelfstandig@xs4all.nl met bijvoorbeeld de tekst: “Ik ben voor zelfstandigheid van Wassenaar”. Dus laat van u horen!
Voor meer informatie: www.wassenaarzelfstandig.nl
De verontruste burgers van Wassenaar,
John Borking, Ekko Krol, Norman Schreiner, Jan de Haan, John J.A. Janssen, Luuk Rijksen, Peter ten Arve, Klaas van der Poel.

Link naar kopie van artikelen uit krant