Artikel De Wassenaarse Krant 25 oktober 2017

Blijft Wassenaar zelfstandig? De bevolking bepaalt dat!
Oproep aan de inwoners en het gemeentebestuur

Hoogstwaarschijnlijk beslist de gemeenteraad binnen enkele maanden of Wassenaar zelfstandig blijft of gaat fuseren met een gemeente als bijvoorbeeld Voorschoten. Het gemeentebestuur gaat binnenkort inventariseren wat de Wassenaarse bevolking hiervan vindt. Het gaat hierbij om een ingewikkelde beslissing. Daarom is het belangrijk dat u als burger op de hoogte bent van alle voor- en tegenargumenten.

Wij zijn voor het behoud van de zelfstandigheid van Wassenaar. Graag willen wij u op de hoogte brengen van enkele van de belangrijkste argumenten hiervoor, ontleend aan uitgebreide bestudering van (wetenschappelijke) literatuur. Er zijn er veel meer, te veel voor dit artikel, maar uiteraard op te vragen bij ons:

1. Wassenaar heeft 26.000 inwoners en is daarmee groot genoeg om een zelfstandige gemeente te blijven. 184 van de in totaal 388 zelfstandige Nederlandse gemeenten zijn namelijk kleiner dan Wassenaar.
2. Grotere gemeenten bieden geen enkele garantie voor een beter bestuur, een beter financieel beleid en betere dienstverlening.
3. Na een eventuele fusie mogen anderen dan Wassenaarders beslissen over typisch Wassenaarse aangelegenheden, zoals culturele kwesties (het openhouden of sluiten van de Warenar), verkeerssituaties (ondertunneling van de Rijksstraatweg, sluipverkeer), extra bebouwing (bijvoorbeeld op de Hoge Klei, Witteburgerweg, Kerkehout en de groene buffer bij Valkenburg). Dat leidt onherroepelijk tot andere keuzes dan de Wassenaarders zelf gemaakt zouden hebben.

Daarnaast roepen wij het gemeentebestuur op bij een inventarisatie van de bevolking niet te volstaan met één enkele discussieavond, maar:
1. elke inwoner in staat te stellen om per mail of brief argumenten aan te dragen.
2. op elk argument serieus te reageren en de argumenten niet op één hoop te gooien.
3. vervolgens in samenspraak met de bevolking een advies aan de gemeenteraad uit te brengen.

Voor alle duidelijkheid: niemand zegt dat Wassenaar mòet fuseren. De mening van u, als burger, is hiervoor bepalend. Als de Wassenaarse bevolking wil dat Wassenaar een zelfstandige gemeente blijft, dan is een fusie van de baan. Maar daarvoor is het wel belangrijk dat meer mensen hun mening kenbaar maken aan het gemeentebestuur. Door ingezonden stukken te schrijven in deze krant, door gebruik te maken van de inspraakprocedure en door uw steun te betuigen aan onze actie. Dat laatste kan door een e-mail te sturen aan wassenaarzelfstandig@xs4all.nl met de tekst ‘Ik ben vóór zelfstandigheid van Wassenaar’. Wilt u eerst meer informatie? Aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

Ga er niet van uit dat de beslissing allang is genomen en dat u geen invloed meer kunt uitoefenen, want dat is niet waar! DUS LAAT VAN U HOREN!

Namens de verontruste burgers van Wassenaar,

John Borking, Jan de Haan, John J.A. Janssen, Ekko Krol, Klaas van der Poel, Luuk Rijksen en Norman Schreiner

Link naar kopie van artikel uit krant