Artikel De Wassenaarse Krant 27 december

Fusie is illusie (8)

Onze wens voor 2018 voor Wassenaar: Behoud van een eigen Gemeenteraad!

Soms horen we: “Wat maakt het nou uit, Wassenaar bij Voorschoten of bij Den Haag?” Meestal van mensen die het vertrouwen in de politiek kwijt zijn. Diezelfde politiek gaat echter ook over de toekomst van Wassenaar. Dus we zouden wel gek zijn als we de politiek haar gang lieten gaan. Natuurlijk maakt het veel uit of Wassenaar zelfstandig blijft òf bij Voorschoten, Den Haag of Katwijk wordt gevoegd. Paspoorten en rijbewijzen, die zijn het probleem niet. Er is een belangrijker gevolg. Nu beslissen 21 door de Wassenaarders gekozen Wassenaarders over alle zaken die Wassenaar betreffen. Na fusie gaan nieuwe gemeenteraden bepalen wat goed voor Wassenaar is. Het aantal Wassenaarders in zo’n nieuwe raad wordt niet door u bepaald maar door de politieke partijen die de lijsten samenstellen. Er is geen wet die na fusie regelt dat Wassenaar in de nieuwe raad een evenredig aantal zetels krijgt. Er komen bij fusie met Voorschoten of Den Haag geen aparte kieslijsten voor bijv. VVD-Wassenaar en VVD-Voorschoten of voor CDA-Wassenaar en CDA-Den Haag. Per partij komt er gewoon één kieslijst. Lokale Wassenaarse partijen verdwijnen. Fusie betekent dat niet-Wassenaarders zullen gaan beslissen over Wassenaar. Het is overduidelijk dat dit tot andere beslissingen zal leiden dan wanneer Wassenaar zijn zaakjes alleen kan regelen. Fusie zal gevolgen hebben voor ons dorp. Voor de financiële positie, voor het karakter/de identiteit, voor de Warenar, de bibliotheek, het zwembad. Voor een Haagse fusie-raad wordt Wassenaar een deelbelangetje. Zal een nieuwe Haagse fusie-raad op dezelfde manier denken over het beschermen van groene buffers en polders als Wassenaar? Zal er dan niet heel snel onder druk van de grote woningbehoefte gebouwd gaan worden tot aan de Landscheidingsweg en Kerkehout?
Het is geen bangmakerij, maar er zal na fusie wel degelijk op veel terreinen verschil ontstaan! We zouden fusie accepteren als er een duidelijke reden voor is, als Wassenaar zijn eigen boontjes niet kan doppen. Maar dat speelt niet en wij denken dat de Wassenaarders dat met ons eens zijn.
De gemeente wil weten hoe de bevolking erover denkt. Daarom: vul de strook uit de krant van 27 december in en bezorg hem in de Bibliotheek (Langstraat) of op Lange Kerkdam 27, Lange Kerkdam 91 of van Warmondlaan 3. Of zend uw adhesiemail naar wassenaarzelfstandig@xs4all.nl.
Bezoek ook onze website : https://wassenaarzelfstandig.nl

U kunt ook op onze website een formulier invullen om uw steun te betuigen.

Enkele Verontruste Burgers,
John Borking, Ekko Krol, Norman Schreiner, Jan de Haan, John J.A. Janssen, Klaas van der Poel, Luuk Rijksen, Peter ten Arve, Wiel Peters