Artikel De Wassenaarse Krant 28 februari 2018

Fusie is Illusie (16)

ZE ZEGGEN DAT……………………

Regelmatig krijgen wij te horen dat er over een gemeentelijke herindeling (lees fusie of annexatie) van Wassenaar allang een politieke beslissing is genomen. Door wie (Den Haag, provincie, de politiek, een burgemeester, het college van B&W ?) dat wordt er niet bij verteld. Maar als alles al vast staat, waarom maakt ons -niet politiek gebonden- burgeractiecomité zich dan nog sterk voor een zelfstandig Wassenaar? De reden hiervoor, hoe triest ook, is een gebrek aan vertrouwen in de politiek zowel landelijk als plaatselijk.

De eerste stappen in de richting van gemeentelijke herindeling (fusie) werden voor Wassenaar al gezet met de ambtelijke samenwerking tussen Wassenaar en Voorschoten (Werkorganisatie Duivenvoorde). Ook al werd dit toen stellig –maar niet overtuigend- door beide burgemeesters ontkend. Zag onze raad dat gevaar niet en is dat de reden waarom de partijen zich toen niet (gezamenlijk) hebben verzet? Die werkorganisatie kan na zoveel jaren nog steeds niet als een succes worden bestempeld. De veelgehoorde optie van een fusie tussen Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar zou betekenen dat met ±20% van de inwoners in een gefuseerde gemeente en geen Wassenaar vertegenwoordigende raadsleden er over je wordt beslist en dat je niets hebt in te brengen. Waarom dat niet toen al afgewezen?

Blijft de vraag hoe de plaatselijke politieke (landelijke en lokale) partijen in de Wassenaarse raad zich na 2014, toen ze zich – net als nu – voor een zelfstandig Wassenaar uitspraken, in de Wassenaarse raad hebben opgesteld? Sommige raadsfracties met binding aan landelijke partijen uitten zich nadien hier vager over dan de fracties die zich al vroeg voor een zelfstandig Wassenaar hadden uitgesproken. Ook voor de aanstaande Wassenaarse gemeenteraadsverkiezingen heeft iedere partij zich wederom voor zelfstandigheid uitgesproken, maar meestal zonder dit als prioriteit aan te geven. Het is dus ook de vraag of er dit keer bij alle partijen echt sprake is van een overtuigende opstelling pro een zelfstandig Wassenaar.

Neem als voorbeeld de annexatie van het op Wassenaar gelijkende dorp Haren door de stad Groningen. Een beslissing hierover wordt binnenkort door de Tweede Kamer genomen. En dat nadat de gemeenteraad voor annexatie had gestemd terwijl daarna in het Harense referendum over zelfstandig blijven of niet, maar liefst 85% van de inwoners zich uitsprak voor zelfstandigheid. Tevergeefs.

Het Burgeractiecomité is ervan overtuigd dat zelfstandigheid voor ons dorp bij de komende verkiezingen het enige doorslaggevende item is. Dit stijgt uit boven de inhoud van de nogal gelijkluidende rode, groene, blauwe of oranje plaatselijke partijprogramma’s. Onze nieuwe gemeenteraad moet immers na de verkiezingen een beslissing nemen over de zelfstandigheid van ons dorp. Maar de invloed van de landelijk politieke partijen moet hierbij niet worden uitgesloten. Recentelijk hebben enige plaatselijke partijen in ons land, die gelieerd zijn aan een landelijke partij, zich daarom onafhankelijk van hen verklaard.

Mail uw steun en eventueel van uw partner/huisgenoot door het digitale contactformulier in te vullen op onze website www.wassenaarzelfstandig.nl. Of stuur een e-mail met een adhesietekst rechtstreeks naar wassenaarzelfstandig@xs4all.nl.

U kunt ook het strookje uit de krant  invullen en deponeren:
– in de speciale box in delicatessenwinkel The Perfect Taste, in de Langstraat, naast de Wassenaarse Bibliotheek
– óf in de brievenbus van: Lange Kerkdam 27, Lange Kerkdam 91 Hartelijk bedankt.

Burgerinitiatief Wassenaar Zelfstandig: John Borking, Norman Schreiner, Peter ten Arve, Jan de Haan, John J.A. Janssen, Klaas van der Poel, Luuk Rijksen, Wiel Peters.