Artikel De Wassenaarse Krant 31 januari 2018

Fusie is illusie (12)

Reuring in Raadzaal over Wassenaarkompas

Vorige week was er een bijeenkomst in de De Paauw. Het bedrijf Yardmen dat het Wassenaarkompas voor de gemeente ontwikkelt zou de voorlopige resultaten van deze enquête terugkoppelen, uitleg geven en vragen van inwoners beantwoorden. Maar toen de zaal naar de resultaten van de enquête vroeg, bleek na doorvragen dat die nog niet beschikbaar waren. Een behoorlijke blunder. Op veel kritische vragen van aanwezigen werd ook niet altijd begripvol gereageerd. Dit leidde tot commentaar, ontevredenheid en onrust onder de toehoorders. Vervolgens bleek er onduidelijkheid over het onderzoeksproces. Veel inwoners dachten dat met de enquête het onderzoek al was begonnen, terwijl dat pas in februari gaat beginnen.
Kritiek van inwoners werd ook veroorzaakt door:
1. Niet onze gemeenteraad maar het college van burgemeester en wethouders heeft niet openbaar tot het onderzoek besloten. Inwoners konden daardoor niet meepraten over nut en noodzaak ervan en trekken die nu ook in twijfel.
2. Het wordt een heel ander onderzoek dan de inwoners aanvankelijk dachten. Onderzoekers inventariseren meningen van inwoners aan de hand van stellingen over tientallen uiteenlopende onderwerpen en komen daarna – als eindconclusie – met een analyse over de bestuurlijke toekomst van Wassenaar. Uit het onderzoek komt dus niet: hoeveel procent vóór zelfstandigheid van Wassenaar is en hoeveel vóór fusie.
Dat deze Paauwdiscussie door de aanpak van onderzoekers en gemeente zou ontsporen, was voorspelbaar. Onduidelijk bleef wat het maandenlange eerste deel van het onderzoek precies had ingehouden en opgeleverd. Inwoners zijn door de bijeenkomst niets wijzer geworden. De burgemeester die aan het slot sprak over het belang van een agenda (wat wil je met Wassenaar?) kalmeerde de zaal enigszins toen hij als zijn persoonlijke mening aangaf dat er -als Wassenaar zijn zaakjes voor elkaar heeft- van een herindeling geen sprake hoeft te zijn,
Wij liepen al niet over van enthousiasme voor het Wassenaarkompas en dat is na deze presentatie in De Paauw zeker niet toegenomen. Wij vragen ons af hoe al die meningen over diverse onderwerpen kunnen leiden tot een echt objectief verifieerbaar advies over onze bestuurlijke toekomst. Wij blijven dan ook doorgaan met onze eigen peiling onder Wassenaarders (namelijk het verzamelen van adhesiebetuigingen voor zelfstandigheid). Daarmee beschikt de politiek straks over een nuttig en bruikbaar handvat.
Steunt u deze benadering? Lever de strook uit de krant ingevuld in bij een van de onderstaande adressen:
– delicatessenwinkel The Perfect Taste, direct naast de bibliotheek,
– Lange Kerkdam 27 of 91,
– Van Warmondlaan 3.
Of vul het contactformulier op website www.wassenaarzelfstandig.nl in.

Burger Initiatief wassenaarzelfstandig: John Borking, Ekko Krol, Norman Schreiner, Jan de Haan, John J.A. Janssen, Klaas van der Poel, Luuk Rijksen, Peter ten Arve, Wiel Peters