Artikel De Wassenaarse Krant van 6 december 2017

FUSIE IS ILLUSIE (5)

Opzet Wassenaarkompas wekt geen vertrouwen

Onlangs lanceerde de gemeente Wassenaarkompas. Dit is een online enquête, waarmee de gemeente wil peilen of de Wassenaarse bevolking een zelfstandige gemeente wil blijven of wil samengaan met andere gemeente(n).

Maar meet Wassenaarkompas wel op een juiste manier de mening van de inwoners? Wij denken van niet en leggen dat hieronder uit.

De onderzoeksopzet van Wassenaarkompas is behoorlijk ingewikkeld. Volgens de opstellers is het de bedoeling om via ‘panels, testen, vragenlijsten met 30 stellingen en verdiepingsslagen’ te komen tot ‘een analyse van alle meningen en overwegingen die voor de Wassenaarders belangrijk zijn voor de toekomst van hun dorp’. Met andere woorden: het eindresultaat geeft niet feitelijk weer wat deelnemers daadwerkelijk hebben ingevuld in de vorm van percentages, maar er wordt door de onderzoekers een vertaalslag op losgelaten, die niet geverifieerd kan worden.

De opzet van het onderzoek komt vooringenomen over. De vragen zoals ze nu in het Wassenaarkompas staan, behoren voor één uitleg vatbaar en neutraal (dus niet suggestief) te zijn. En de antwoord-keuzes moeten nu eenmaal alle voor de discussie essentiële antwoord-alternatieven bevatten, hetgeen soms niet het geval is.
Bijvoorbeeld:

-Als toekomstscenario’s worden zes fusievarianten getoond. Maar daarbij zit niet de variant dat Wassenaar zelfstandig moet blijven. Deze vraag stuurt op fusie en is niet neutraal. Beter was geweest: ‘Wilt u dat Wassenaar zelfstandig blijft: ja of nee?’

-De vraag: ‘Hoeveel jaren kan Wassenaar nog zelfstandig blijven voordat het Rijk en Provincie de gemeente dwingen tot een fusie?’ suggereert dat op termijn Wassenaars zelfstandigheid zal verdwijnen, dus dat er toch uiteindelijk niet aan te ontkomen is.
-De stelling: ‘Ik wil best meer belasting betalen als Wassenaar daardoor zelfstandig kan blijven’ is een ongefundeerde bewering. Wie zegt dat we méér belasting moeten betalen als Wassenaar zelfstandig blijft?
Pikant is ten slotte het feit dat ook niet-Wassenaarders (dus buitenstaanders) de enquête mogen invullen. Maar het ging de gemeente vanaf het begin toch erom de meningen van de Wassenaarders te peilen? Waarom zou je de enquête dan openstellen voor buitenstaanders die heel andere motieven kunnen hebben en de resultaten beïnvloeden?

Om bovenstaande redenen twijfelen wij ernstig aan de opzet en inhoud van Wassenaarkompas. De gehanteerde methode meet volgens ons onvoldoende wat de bevolking werkelijk wil en geeft dus geen betrouwbaar beeld. Naar onze mening meet je het standpunt van de bevolking het beste door simpelweg aan de Wassenaarders vragen: vindt u dat Wassenaar een zelfstandige gemeente moet blijven? We zullen dan ook de Wassenaarse bevolking blijven informeren over onze argumenten vóór zelfstandigheid. Als u het met ons eens bent, stuur dan een adhesiebetuiging naar wassenaarzelfstandig@xs4all.nl.

Voor meer informatie bezoek onze website wassenaarzelfstandig.nl

Enkele verontruste burgers van Wassenaar,

John Borking, Ekko Krol, Norman Schreiner, Jan de Haan, Luuk Rijksen, Peter ten Arve, John J.A. Janssen, Klaas van der Poel, Wiel Peters

 

Link naar kopie van artikel uit krant