Privacy

PRIVACY POLICY 2017 WWW.WASSENAARZELFSTANDIG.NL

De bedoeling van deze privacy policy is om u bezoeker van deze website te informeren wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 op grond van de General Data Protection Regulation EU 2016/679 zijn wij als verantwoordelijke in de zin van de wet verplicht om, wanneer wij uw persoonsgegevens hebben verkregen, u te informeren wat wij met uw gegevens doen.

1. Algemeen
Wij verzamelen of delen geen persoonlijke informatie. We volgen u niet en maken geen profielen van u.

2. Wat is een “persoonsgegeven”?
Informatie wordt als persoonlijk beschouwd wanneer het iets vertelt over een mens die direct of indirect (uniek) geïdentificeerd is of kan worden.
Deze definitie komt voort uit Europees en Nederlands recht, dat van toepassing is op www.wassenaarzelfstandig.nl , en is opzettelijk breed om een hoog niveau van privacybescherming te bieden.

Dit betekent bijvoorbeeld dat niet alleen namen en e-mailadressen persoonlijke informatie kunnen zijn, maar ook cijfers of andere identificatiegegevens, zoals uw IP-adres, voor zover ze andere informatie aan een specifiek persoon (u) koppelen.

3. IP-adressen
Het IP-adres dat aan uw bezoek van deze website is gekoppeld, wordt NIET gedeeld.

4. Gegevensverzameling
Wij verzamelen geen persoonlijke informatie over onze bezoekers.
Dit is een eerste en zeer belangrijke voorwaarde om uw privacy te beschermen. Als persoonlijke informatie niet wordt verzameld, kan deze niet worden gestolen, opgeëist, gelekt of openbaar worden gemaakt.

5. Cookies
www.wassenaarzelfstandig.nl gebruikt geen tracking- of identificatiecookies.

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die worden verzonden en opgeslagen op de harde schijf van uw computer wanneer u sites bezoekt.
U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren door de instellingen van uw browser te wijzigen. Het is mogelijk om alleen cookies van geselecteerde sites te accepteren.

U kunt periodiek cookies van de harde schijf van uw computer verwijderen en alle historische gegevens verwijderen die mogelijk zijn opgeslagen tijdens uw vorig websurfen. Als u cookies verwijdert en terugkeert naar een website, is er geen cookie om u te herkennen.

6. E-mailadressen
www.wassenaarzelfstandig.nl zal uw contactgegevens niet verkopen of vrijgeven aan derden. De ontvangen emails worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u uw email adres hebt gebruikt.

Wanneer u opmerkingen, vragen, suggesties of feedback naar www. Wassenaarzelfstandig.nl verzendt via e-mail of via “geef uw mening” op deze site en een e-mailadres en / of contactinformatie opneemt, kan www.wassenaarzelfstandig.nl deze informatie gebruiken om daarop te reageren.

www.wassenaarzelfstandig.nl zal uw contactgegevens niet verkopen of vrijgeven aan derden.

Wij kunnen u -echter beperkt- e-mails sturen met betrekking tot onze actie Wassenaar zelfstandig.

7. Informatie delen
www.wassenaarzelfstandig.nl deelt geen persoonlijke informatie met een derde partij, inclusief zijn provider (s).

Wij delen nooit uw IP-adres of andere gegevens die u op unieke wijze identificeren.

Er worden geen tracking-cookies gebruikt, dus er is geen cookie-informatie die kan worden gedeeld.

Als we ooit een verzoek ontvangen van Nederlandse justitiële autoriteiten om bepaalde informatie over te dragen, zullen onze advocaten de geldigheid van het verzoek controleren en bepalen of wij verplicht zijn hieraan te voldoen. Wij zullen dergelijke verzoeken niet inwilligen tenzij wij ervan overtuigd zijn dat het verzoek rechtsgeldig is en wij van mening zijn dat het onmiskenbaar onze wettelijke plicht is om hieraan te voldoen.

8. Minderjarige kinderen
Wij zijn van mening dat het beschermen van de privacy van kinderen online erg belangrijk is. Zoals hierboven is aangegeven verzamelen wij helemaal geen persoonlijke gegevens over onze bezoekers. Als gevolg daarvan vraagt, verzamelt of deelt www.wassenaarzelfstandig.nl geen persoonlijke informatie van personen die minderjarig zijn.

9. Het recht om vergeten te worden
Onder bepaalde voorwaarden krijgen burgers in de EU het recht om de verwijdering van hun persoonsgegevens te verzoeken wanneer ze onjuist, ontoereikend of irrelevant zijn of niet langer relevant. www.wassenaarzelfstandig.nl verzamelt geen informatie over u.

10. Beveiliging van gegevens
www.wassenaarzelfstandig.nl gebruikt een https verbinding.
https is de beveiligde tegenhanger van http, het protocol dat gebruikt wordt om internetpagina’s op te vragen. https maakt gebruik van een encryptie (versleuteling) protocol om internet verkeer te versleutelen. Het doel van deze technologie is om communicatie tussen bezoekers en de websites die ze bezoeken volledig te versleutelen zodat er niemand kan meekijken.
Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

11. Operator
www.wassenaarzelfstandig.nl is eigendom van en wordt beheerd door John Borking. Voor het privacybeleid kunt u John Borking benaderen via john@startmail.com