Voorschoten is de ideale fusiepartner van Wassenaar

Op dit moment werken Voorschoten en Wassenaar ambtelijk al samen in werkorganisatie Duivenvoorde. Het functioneren ervan wordt door beide gemeentebesturen sterk bekritiseerd. Voor Voorschoten lijkt fusie, mede vanwege financiële problemen onontkoombaar. Wassenaar is daarbij de meest voor de hand liggende keuze. Echter, Wassenaar grenst ook aan Katwijk, Den Haag,  Leiden en Leidschendam-Voorburg. Al deze gemeenten zouden een fusiepartner voor Wassenaar kunnen zijn.

Geef uw mening over deze stelling.

 N.B. Alleen meningen over de zelfstandigheid van Wassenaar worden op deze website gepubliceerd. De redactie behoudt zich het recht om reacties die niet aan dit criterium voldoen, niet te plaatsen.

Grotere gemeenten bieden geen enkele garantie voor betere dienstverlening en bestuur

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat grotere gemeenten niet beter bestuurd worden, niet efficiënter met de (financiële) middelen kunnen omgaan en dat gemeentelijke samenwerkingsverbanden zelfs ondoelmatigheid in de hand werken.

Geef uw mening over deze stelling.

N.B. Alleen meningen over de zelfstandigheid van Wassenaar worden op deze website gepubliceerd. De redactie behoudt zich het recht om reacties die niet aan dit criterium voldoen, niet te plaatsen.